راز های ما

نا گفته ها بسیارند و ناگفته رازها بسیار تر

راز های ما

نا گفته ها بسیارند و ناگفته رازها بسیار تر

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

 اون رفت ...چون نمی تونست بمونه
 این روزها فقط همینو به خودم میگم
 ولی اگه برگشت ... خواست بمونه ...
ازش می پرسم چرا رفتی؟
 نه ... شاید هم نپرسم فقط بگم دلتنگت بودم...
چه خوب شد برگشتی...
اون رفته و من چه ساده لوحم که امید به برگشتنش دارم
 دلیلش هر چی باشه اون حق نداشت اینطوری بی خبر از زندگیم بره
 همونطور که حق نداشت بی خبر به قلبم بیاد...