راز های ما

نا گفته ها بسیارند و ناگفته رازها بسیار تر

راز های ما

نا گفته ها بسیارند و ناگفته رازها بسیار تر

قبل از اینکه چیزی باشم یه آدم معمولیم خیلی معمولی اخلاقم, ظاهرم, وضع مالیم, هوشم, همه چیزم معمولیه خیلی فکر کردم ببینم چه چیز من از همه بهتره به چیز خاصی نرسیدم من یک مهندس بعد از این بیکارم  به مثال خیلی از دوستان! گر از احوالم پرسی  به قول قیصر امین پور 

 سراپا اگر زرد و پژمرده ایم 
ولی دل به پاییز نسپرده ایم 
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم

متولد هزار و سیصد و شصت ونه 
علاقمند به تقریبا تمام هنرهایی که بشر خلق کرده و خواهد کرد... همین